item-thumbnail

Duan Dron

0 23/10/2014

Edison Ypi   Ah sa më është dashur një Dron. Jo për të varur flamurin. Për të varur veten. Për tu arratisur i varur në Dron. E kam ëndërrruar një Dron...

1 1,777 1,778 1,779 1,780 1,781 1,901